Chùa Hộ Quốc Phú Quốc hay còn gọi là Thiền Viện Trúc Lâm, là ngôi chùa có quy mô đồ ...