Là tỉnh thuộc châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long, Sóc Trăng nổi tiếng là một trong những thành phố ...