Hàng năm, có rất nhiều các đơn vị doanh nghiệp tổ chức cho nhân viên đi du lịch, dã ngoại. ...